Utmanande 9 håls slinga Par 36

Karaktär

Parkbana

Grässort

Tee

Fairway

Green

Rödsvingel

Klipphöjder

Tee

08

Fairway

12

Green

04