BANSTATUS
Banan är öppen

Anläggningen fullt öppen.

Vintergreenfee gäller: 300 kr.

BANARBETE
Denna vecka:

28/10 påbörjas ett större arbete med luftning och dressning av greenerna. 

NERSLAGSMÄRKEN
Snälla, hjälp oss!


Tack för att du lagar dina nedslagsmärke och återplacera uppslagen torv.

AKTUELLT
Hösten på intåg.

Vi rekommenderar 1 klubblängd på finklippta delen av spelfältet.