BANSTATUS
Banan är öppen


Vintergreenfee gäller: 300 kr. Ordinarie greener, spel från matta på Par-3 tees. Vid frost är hela banan avstängd och öppnar igen när frosten släppt. Invänta klartecken av personal.

BANARBETE
Denna vecka:

Vid frost är hela banan avstängd och öppnar igen när frosten släppt. Invänta klartecken av personal.

NERSLAGSMÄRKEN
Snälla, hjälp oss!


Tack för att du lagar dina nedslagsmärke och återplacera uppslagen torv.

AKTUELLT
Vintergolfen är igång

Puttinggreen är avstängd.

Vi rekommenderar 1 klubblängd på finklippta delen av spelfältet.